ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

«Ούτε καλύτερος ούτε χειρότερος …… απλά διαφορετικός » Την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου μικρά και μεγάλα παιδιά επισκέφθηκαν το χώρο του Μουσείου για να γνωρίσουν τι σημαίνει «διαφορετικότητα».